of

Missie Cenergie

  • Advies circulair bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken
 
 

Projectfiche

Aard van het gebouw: Circulair Laag energie gebouw

Oppervlakte: 8.650 m2 + parkeergebouw 3.110 m2

Bouwbudget:  8.105.000 €

Adres: Dijkstraat, 2630 Aartselaar

Ontwerpteam:
Bouwheer: Aquafin
Architect: B-architecten
Ontwerp speciale technieken & Advies circulair bouwen: Cenergie

 

Circulaire (ver)nieuwbouw hoofdkantoor Aquafin

Aquafin was op zoek naar een duurzame oplossing voor de huisvesting van zijn werknemers op de huidige site. De verbouwing of nieuwbouw moest passen in de bedrijfsfilosofie die draait rond medewerkers, omgeving, MVO en identiteit. Samen met B-architecten en Util koos Cenergie voor een circulaire aanpak van de site. Het huidige hoofdgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met materialen die vrijkomen door de sloop van de andere twee structureel minder interessante gebouwen.

Reeds bij het wedstrijdontwerp had Cenergie een duidelijke visie over het energieconcept en het circulaire karakter van de site.

Omdat 2 gebouwen structureel moeilijk aan te passen waren, werd beslist om deze af te breken en de hoofdactiviteiten terug te trekken in het centrale gebouw. Op de plaats van het bestaande magazijn komt een parkeerdek. Onder dit gebouw komen de boringen van het BEO-veld en er worden daken met PV-panelen voorzien. Dit deel van de site doet dienst als energiecentrale.

Op de plaats van de huidige refter en keuken komt een circulair paviljoen. De omliggende ruimte wordt vrijgemaakt en groen ingevuld. Het opgevangen regenwater en het grijs water zal hier gezuiverd worden. Het centrale gebouw wordt grondig gerenoveerd, voorzien van een beter isolerende schil en uitgebreid.

Het hoofdgebouw kan niet los gezien worden van de 2 andere sites op de campus. Zij zorgen immers voor de energie- en waterhuishouding. Bovendien wordt het gebouw deels uitgebreid en ingericht met materialen die op deze sites gerecupereerd worden.