of

Missie Cenergie

  • Advies circulair bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken
 
 

Projectfiche

Aard van het gebouw: Circulair Laag energie gebouw

Oppervlakte: Kantoorgebouw met refter en fietsgebouw 7.682 m2

Bouwbudget:  10.624.968 €

Adres: Dijkstraat, 2630 Aartselaar

Ontwerpteam:
Bouwheer: Aquafin
Architect: B-architecten
Ontwerp speciale technieken & Advies circulair bouwen: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2018-2022

foto's:
© Olmo Peeters
© Cenergie

Circulaire (ver)nieuwbouw hoofdkantoor Aquafin

#Pilootproject Green Deal            #Belgian Construction Award, nominatie in the category ‘Climate Future Award’ – 2022

Aquafin was op zoek naar een duurzame oplossing voor de huisvesting van zijn werknemers op de huidige site. De verbouwing of nieuwbouw moest passen in de bedrijfsfilosofie die draait rond medewerkers, omgeving, MVO en identiteit. Samen met B-architecten en Util koos Cenergie voor een circulaire aanpak van de site.

Het huidige hoofdgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met materialen die vrijkomen door de sloop van de andere twee structureel minder interessante gebouwen. Hiervoor stelde Cenergie een pré-sloopinventaris op die met de architecten en opdrachtgever besproken werd.

Reeds bij het wedstrijdontwerp had Cenergie een duidelijke visie over het energieconcept en het circulaire karakter van de site. Omdat 2 gebouwen structureel moeilijk aan te passen waren, werd beslist om deze af te breken en de hoofdactiviteiten terug te trekken in het centrale gerenoveerde gebouw. Op de plaats van het bestaande magazijn komt een parkeerzone met fietsenstalling en aan de overkant werd een circulair paviljoen gebouwd voor de refter en keuken. De omliggende ruimte wordt vrijgemaakt en groen ingevuld. Het opgevangen regenwater zal gezuiverd worden. Het centrale gebouw wordt grondig gerenoveerd, voorzien van een met hout beklede uitstekend isolerende schil en met een houtstructuur uitgebreid. Bovendien wordt het gebouw deels uitgebreid en ingericht met materialen die op deze sites gerecupereerd worden.

Tijdens het ontwerp werd samen met Aquafin de mogelijkheid tot riothermie onderzocht. Uit een financiële en technische haalbaarheidsstudie opgemaakt door Cenergie bleek dat deze oplossing financieel interessanter is dan het initiëel voorziene BEO-veld. De piste van het BEO-veld werd dan ook verlaten ten gunste van riothermie, waarbij warmte en koude benut wordt uit de hoofdcollector van de riolering in de straat. Als kers op de taart worden de 3 gebouwen uitgerust met PV-panelen die o.a. de elektrische input leveren aan de warmtepompen voor de koeling en verwarming van de gebouwen.

Voor het deel circulariteit vulde Cenergie in ontwerpfase reeds gedetailleerd de circulariteitstool C-CalC in. Voor dit project coördineerde Cenergie eveneens, in samenwerking met Rotor, de recuperatie van een luchtgroep van 13.000 m³/u van de Philips-toren (Multiproject) in Brussel. Cenergie kon hiervoor, dankzij haar goed uitgebouwde netwerk, de nodige expertise en ervaring bijeenbrengen om de recuperatieopdracht uit te voeren en de bouwheer te ondersteunen bij deze innovatieve aanpak. Tijdens uitvoering werd omwille van technische obstakels uiteindelijk beslist het toestel toch niet in te zetten op deze site. Dankzij de totstandbrenging van een netwerk en coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen (bouwheer, studiebureaus, aannemers, fabrikant, sloopbedrijf, verwerkingsbedrijf) zal deze installatie, die bestemd was om als afval te worden verwerkt, elders hergebruikt kunnen worden.

In C-CalC zijn wel alle bouwkundige elementen verwerkt die het ontwerpteam en de opdrachtgever als minimaal te voorzien beschouwen. Deze tool werd in de fase aanbesteding aan de geïnteresseerde aannemers bezorgd. Zij konden bijkomend ambities formuleren en verwerken, wat leidde tot een betere C-CalC score. Deze verbeterde score van 82% werd mee opgenomen in de gunningscriteria zodat een hogere prijs gecompenseerd kon worden door een betere circulariteitsscore.