of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Ontwerp Speciale Technieken (HVAC en sanitair)

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief woonzorgcentrum

Oppervlakte: 7.500 m2

Bouwbudget: 10.500.000 €

Adres: Avenue du Bois Williame, 5101 Namur

Ontwerpteam:
Bouwheer : CPAS de Namur
Architect : AAU sa
Spec. Techn. : Cenergie en AAU
Energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2016 - 2018

 

Nieuwbouw woonzorgcentrum met centrale keukeninfrastructuur, volgens het Passiefhuisconcept

De projectspecificaties voor het nieuwe WZC te Erpent, die door het OCMW van Namen in het lastenboek werden vastgelegd, stelden van bij de aanvang ambitieuze doelen vast voor de energieprestaties (primaire energiebehoeften) van het gebouw. Om aan deze eisen te voldoen hebben AAU en Cenergie zich voor dit project gebaseerd op de globale aanpak van het Passiefhuisconcept om de verwarmings- en koelvraag te minimaliseren,. Een aanpak die tevens de behoefte aan primaire energie aanzienlijk reduceert.

Het project bestaat uit een WZC van 7.500 m², verspreid over 3 niveaus. Het gedeeltelijk ondergronds gelegen gelijkvloers omvat de administratieve ruimtes, de personeelslokalen, gemeenschappelijke ruimtes (receptie, eetruimte, polyvalente ruimte, ...), de technische ruimtes en een centrale keuken die ook maaltijden levert aan andere WZC’s onder beheer van het OCMW Namen. De 103 zorgkamers van de bewoners zijn verspreid over de twee bovenverdiepingen. Deze niveaus omvatten ook gemeenschappelijke verblijfsruimtes en voorzieningen en lokalen voor het personeel.

Voor dit project brengt Cenergie zijn expertise in op vlak van energieprestaties en milieu impact van gebouwen, door middel van PHPP-simulaties en dynamische simulaties die toelaten om het bereikte comfortniveau te analyseren, de milieueffecten van de gekozen bouwmaterialen te evalueren evenals het beheer van het regenwater op de site.

De gebouwschil is zeer goed geïsoleerd (U ≤ 0,12 W / m².K, driedubbele beglazing en passief schrijnwerk) en gericht op een hoge luchtdichtheid (n50 ≤ 0,6 vol / h). De hygiënische ventilatie wordt geleverd door een luchtgroep met platenwarmtewisselaar die op het dak van het gebouw wordt geplaatst.

Vanwege zijn speciale behoeftes, wordt de centrale keuken beschouwd als een specifieke zone van het gebouw. De gebouwschil ervan is eveneens goed geïsoleerd, maar de eisen ten aanzien van luchtdichtheid liggen lager (1 vol / h). Door het specifieke gebruik van de centrale keuken en de technieken die vereist zijn voor het goed functioneren ervan, is het bereiken van zeer hoge prestaties inzake luchtdichtheid niet mogelijk zonder aanzienlijke meerkosten.

In de kamers van het WZC wordt op passieve wijze een goed thermisch zomercomfort bereikt door het beperken van de zonnelasten (via externe gemotoriseerde zonnewering) en van de interne warmtelasten (via  performante-verlichting: 2W/m².100lux gemiddeld, daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie). De hoge thermische inertie van het gebouw, verzekerd door maximale toegankelijkheid van de thermische massa, zorgt voor een verdere afvlakking van temperatuurspieken in het ganse gebouw. Dezelfde maatregelen zijn voorzien op de begane grond. Bovendien genieten de personeelslokalen op het gelijkvloers van topkoeling. Ook de gemeenschappelijke eetruimte wordt uitgerust met koelplafonds, teneinde voor de inwoners in geval van een hittegolf een optimaal comfort te waarborgen conform de geldende regelgeving.

De opdracht van Cenergie voor dit project omvat ook de engineering van HVAC en sanitair, zowel voor het WZC als voor de centrale keuken. Op basis van de verwarmings- en sanitair warmwaterbehoeften worden in de technische ruimten van het WZC een gascondensatieketel en een WKK, eveneens op gas, voorzien. De speciale technieken toegepast in de centrale keuken zijn eveneens ontworpen met het oog op het beperken van de energievraag. Zo werd een gedetailleerde studie van het ventilatieconcept en regeling uitgewerkt en werd de koelvraag beperkt door weldoordachte indeling van de ruimten.