of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Totaalontwerp technische installaties

Projectfiche

Aard van het gebouw: Renovatie en restauratie monument

Oppervlakte: 1.750 m2

Bouwbudget: 4.000.000  €

Adres: Krijgsbaan 1, 2610 Hoboken

Ontwerpteam:
Bouwheer : Stad Antwerpen
Architect : TV Origin-Stramien
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2013-2018

 

Restauratie en herinvulling van kasteel Schoonselhof te Hoboken

Kasteel Schoonselhof, gelegen op de begraafplaats Schoonselhof te Hoboken, doet momenteel dienst als kantoorfunctie voor onder andere de groendienst. Het gebouw is echter niet aangepast aan deze functie en de staat van het gebouw vereist dringend een restauratie. In opdracht van stad Antwerpen wordt het kasteel Schoonselhof daarom grondig gerestaureerd en uitgebreid, rekening houdend met de status van ‘Beschermd Monument’.

In het kasteel wordt plaats gemaakt voor administratie lokalen en representatieve ontmoetingsruimten. De uitdaging bestaat erin de restauratie en het behoud van de XIX architectuur te combineren met de noden en eisen van vandaag. Ook de bijzondere ligging in het historische park, midden op de begraafplaats, vraagt voor deze opdracht een aanpak met respect en inzicht in de rijke geschiedenis van deze plek en dit patrimonium.