Cenergie heeft het kwaliteitslabel "Qfor" verworven, een kwaliteitsassessment voor adviesverleners en opleidingsorganisaties die op Europees vlak erkend is.

Het Qfor label biedt betrouwbare auditmethodes voor kwaliteitsborging die zijn aangepast aan de specifieke vormen van dienstverlening in de consulting- en opleidingsmarkt. De Qfor erkenning volgt na een grondige audit waarbij zowel de interne organisatie en processen als het kwaliteitsbeleid worden doorgelicht.

De Qformethode valt onder het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV Qfor, 1998) die als doel heeft de Qfor-methode te beheren en te coördineren. Daarnaast staat zij ook in voor innovatie en aanpassing van de methodes voor evaluatie en kwaliteitscertificatie van opleiding en consulting.

Het Qfor­label bevestigt de professionele projectaanpak van Cenergie en ondersteunt ons team in het streven naar continue kwaliteitsverbetering.

Naast het Qfor label ontving Cenergie ook de erkenning als KMO-portefeuille dienstverlener voor het domein Advies (DV.A217345). Deze erkenning wordt toegekend door het Vlaamse Gewest.

Dit betekent dus niet alleen een kwaliteitserkenning van onze diensten, maar houdt ook in dat een deel van onze klanten, meer bepaald de kleine en middelgrote ondernemingen, kunnen genieten van subsidies van het Vlaamse Gewest wanneer ze een beroep doen op Cenergie voor energieadvies.

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, hoeveel subsidie je kan krijgen voor ons advies en hoe je die kan aanvragen? Op onze dienstenpagina krijg je al een overzicht van de diensten die voor de KMO-portefeuille in aanmerking komen.

Voor meer info contacteer Cenergie.