Cenergie, het synoniem van integrale duurzaamheid

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energieaudits in gebouwen en beleidsondersteunend werk. Cenergie is sedert 1997 actief als een zelfstandig studiebureau en adviseur, gespecialiseerd in integrale energiezorg, en ontwikkelde zich tot een gezaghebbende specialist op het gebied van innovatieve duurzame energieconcepten en gebouwtechnieken.

 

Cenergie stopt al zijn energie in het duurzaam optimaliseren en beheren van de energie in bestaande en nieuwe gebouwen

De doelstelling is het creëren van een duurzaam evenwicht tussen energieprestatie en –efficiëntie, woon- en werkcomfort en project- en facilitybeheer. Dat alles met het oog op het hoogst mogelijke rendement tegen de laagst mogelijke kostprijs. Cenergie werkt daartoe samen met meer dan 30 hoogopgeleide specialisten die vanuit de vestigingen in Antwerpen en Brussel in het hele land inzetbaar zijn.

Cenergie team

Cenergie is de innovatieve energiezorgpartner bij uitstek voor bouwheren en gebouwbeheerders

 

Workflow

Cenergie biedt (energie)diensten aan in elke fase van de levensloop van een gebouw. Ons energiezorgplatform berust op 4 pijlers, bemand door specialisten die de opdrachtgever bijstaan vanaf het concept tot en met de sloop of hernieuwbouw. Zodoende helpt Cenergie de opdrachtgever om zijn gebouw of patrimonium energiezuinig en duurzaam te bouwen, te onderhouden en te renoveren.

Cenergie charter

Onze missie

Cenergie wil de leef- en werkomgeving optimaliseren en verduurzamen door een intelligent gebruik van natuurlijke hulpbronnen en omgevingsfactoren. Cenergie wil dit realiseren door de ontwikkeling van concepten voor de ‘groene’ gebouwen van morgen. Dit alles op basis van een verantwoord ondernemerschap dat een concrete meerwaarde biedt voor klanten, medewerkers en aandeelhouders op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

Onze visie

De gebouwde omgeving is de ruggengraat van onze leef- en werkwereld. Die omgeving verbeteren is de voortdurende opdracht van de gemeenschappen. Dit is enkel realiseerbaar door onze omgang met natuurlijke grondstoffen, emissie-uitstoot en afval zorgvuldig af te stemmen op de draagkracht van onze planeet. Cenergie stelt daartoe de technische kennis en de innovatieve ingesteldheid van haar experts ter beschikking.

Onze waarden

Cenergie hecht een groot belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met respect en waardering voor alle klanten en medewerkers. In de overtuiging dat integriteit, openheid en alertheid de kernvoorwaarden zijn voor wederzijds vertrouwen. En met een klantgerichte aanpak als uitgangspunt. Vernieuwingsdrang, neutraliteit en professionaliteit vormen de basis voor een duurzaam partnership met onze opdrachtgevers.

 

 

Cenergie werkt voor overheden, bedrijven en organisaties die begaan zijn met duurzaam bouwen en renoveren en energie-efficiëntie in het algemeen. Met Cenergie kiezen ze voor een integraal energiezorgplatform, gebouwd op de vier pijlers: advies, audits, energiezuinige technieken en energiebeheer.