Cenergie werkt het technisch dossier uit van aanbesteding tot oplevering. Tijdens de werffase verleent Cenergie de nodige bijstand aan de bouwheer en de architect en worden de werken tot en met de oplevering van nabij gevolgd.

Ontwerp

Op basis van het door haar uitgewerkt concept of uw eigen PVE ontwerpt Cenergie alle installaties in uw gebouw op basis van de geldende normen en wetten en steeds in samenspraak met de architect.

Lees meer


Aanbesteding

Of het nu gaat om een publieke of privé-aanbesteding, Cenergie stelt een dossier samen op maat van uw aanbestedingsformule.

Lees meer


Werfopvolging

Controle en bijstand op de werf zijn noodzakelijk met het oog op de goede afwikkeling van uw project. De projectleider van Cenergie is aanwezig op de werfvergaderingen en -rondgangen en draagt hierdoor effectief bij tot een succesvol eindresultaat.

Lees meer

Oplevering

De oplevering is het moment waarop de aannemer het gebouw aan u overdraagt. Dit gaat gepaard met de nodige testen en de overhandiging van documenten. Cenergie maakt u vanaf de aanbesteding duidelijk welke testen noodzakelijk zijn en hoe ze uitgevoerd moeten worden. In deze fase controleert Cenergie de te volgen procedure.

Lees meer


Commissioning

Om een goed ontwerp om te zetten in een goed project is een passende opvolging nodig. Cenergie heeft een werkwijze ontwikkeld die alle fasen van het bouwproces nauwgezet toetst aan de eisen en verwachtigen van de klant. Die opvolging stopt niet op het einde van de werf. Ook de opleverings- en de nazorgfase vereisen de nodige aandacht.

Lees meer