De oplevering is het moment waarop de aannemer het gebouw aan u overdraagt. Dit gaat gepaard met de nodige testen en de overhandiging van documenten. Cenergie maakt u vanaf de aanbesteding duidelijk welke testen noodzakelijk zijn en hoe ze uitgevoerd moeten worden. In deze fase controleert Cenergie de te volgen procedure.

 

  Referenties