De vertaling van de Europese richtlijn 2012/27/EU is verschillend in de 3 gewesten, maar de doelstelling blijft dezelfde: inzicht verschaffen in het energieverbruik en de mogelijke maatregelen in kaart brengen om dit verbruik te doen dalen. Cenergie helpt u om u in regel te stellen met deze wetgeving.

 

  Referenties