Uw gebouw wordt grondig geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit resulteert in een gedetailleerd plan van aanpak met energiebesparende maatregelen en een kosten-batenanalyse voor de totaliteit van het gebouw en zijn installaties.

 

  Referenties