Een milieuvergunningsaanvraag voor niet-residentiële gebouwen van meer dan 3.500 m², gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat verplicht gepaard met een audit. Het doel van deze energie-audit is de meest rendabele maatregelen bepalen om het energieverbruik en de broeikasgasemissies te beperken.

 

  Referenties