Met behulp van de TOTEM tool brengt men op een objectieve wijze het gebruik van die materialen in kaart die hun milieu-impact bij de constructie van gebouwen verminderen.

Veelal van toepassing zijn het skelet, de bekleding, de isolatie, wanden, vloeren en daken, trappen, draagconstructies, … . Door deze (gedeeltelijk) uit te voeren in materialen die ‘bio based’ zijn er grote sprongen voorwaarts te maken.

 

  Referenties