of

Missie Cenergie

  • Haalbaarheidsstudie
  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Thermische simulaties
  • Totaalontwerp technische installaties
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering

Projectfiche

Aard van het gebouw: Zwembad

Oppervlakte: 2.035 m2

Bouwbudget (Cenergie): 850.000 €

Adres: Ringlaan 400, 3630 Maasmechelen

Ontwerpteam:
Bouwheer: Infrax
Architect: Infrabo
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2014-2015

 

Energiestudie / Ontwerp en werfopvolging HVAC, DAK en RAMEN

Voor het zwembad Maasmechelen werd een energieadvies opgesteld in de vorm van een ESCO-Haalbaarheidsstudie via Infrax. Alle mogelijke maatregelen zoals verwarming, zwembadpompen, ventilatie, airco, verlichting, hernieuwbare energie, dak- en muurisolatie, vernieuwen buitenschrijnwerk werden bekeken.

Op basis van deze haalbaarheidsstudie werd ervoor gekozen om de ramen te vervangen, de daken bijkomend te isoleren en de stookplaats grondig te vernieuwen door het plaatsen van een nieuwe open collector, sturing, nieuwe zwembadluchtgroep met warmtepomp en nieuwe zwembadwaterpompen incl. sturing turn-over.

Voor de loten HVAC, Dakrenovatie en Buitenschrijnwerk nam Cenergie het voorontwerp, ontwerp en gunning, alsook de werfopvolging tot voorlopige oplevering voor haar rekening.

Het project kaderde in een totaalrenovatie in samenwerking met Infrabo die de overige bouwkundige aspecten voor de verplichte aanpassingen inzake milieuwetgeving van het zwembad en de inrichting voor zich nam.

De totale kostprijs van de werken bedroeg 3,15 miljoen euro waarvan 1,8 miljoen euro voor de verplichte aanpassingen inzake milieuwetgeving. Met de extra investering van 1,35 miljoen wordt de investering over een periode van 20 jaar volledig terugverdiend met de energiebesparing.

Het totale elektrische verbruik daalde met circa 50%, vooral door de luchtgroepen te vervangen en de zwembadpompen te vernieuwen en al deze grote vermogens lastafhankelijk te laten werken. De besparing op het warmteverbruik situeert zich in dezelfde grootteorde.