of

Missie Cenergie

  • Kosten Baten Analyse
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Comfortstudie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
  • Energiemonitoring
  • Comfortmeting
  • EPB verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie schoolgebouw

Oppervlakte: 12.000 m2

Bouwbudget: 15.573.855 €

Adres: Ellermanstraat, 2000 Antwerpen

Ontwerpteam:
Bouwheer: Provincie Antwerpen
Architect: Stramien
Technieken: Cenergie
Energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn:  2012 – 2015

Lage energiecampus met nachtventilatie, verwarming volgens “thermal grid”-principe

Cenergie had een belangrijk aandeel in de realisatie van de nieuwe Campus Wetenschap en Techniek voor de Plantijn Hogeschool te Antwerpen. In samenwerking met met Stramien (achitectuur) en Arcade (stabiliteit), won Cenergie de ontwerpwedstrijd die door de provincie Antwerpen was uitgeschreven.

Het 12.000 m² grote gebouw wordt gekenmerkt door een centrale patio. Naast een ruime cafetaria zijn er vooral auditoria, klassen en labo’s. De labo’s hebben elk hun specifieke techniciteit en zijn het kloppend hart van de opleiding professionele bachelor Elektromechanica.

Dat het gebouw klaar is voor de toekomst bewijst het toegepaste lage energieconcept. De energetische kengetallen vertalen zich in een E-peil E40, een globale isolatiewaarde K15 en een luchtdichtheid met een n50-waarde van 1,5 vol/h. Aangezien het een schoolgebouw betreft, wordt er ook sterk gefocust op het compromis daglicht/zomercomfort. Verder is er de toepassing van het innovatieve verwarmingsconcept “thermal grid” waarop vanuit educatief oogpunt innovatieve technieken zoals warmtepompen en WKK’s kunnen aangesloten worden.

Alle technieken zijn erop voorzien om de dagdagelijkse en toekomstige flexibiliteit te garanderen.