of

Missie Cenergie

 • Advies duurzaam bouwen
 • Kosten-batenanalyse
 • Dynamische gebouwsimulatie
 • Comfortstudie
 • Energieconceptstudie
 • Ontwerp
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging
 • Oplevering
 • PHPP verslaggeving
 • EPB verslaggeving
 • Energiemonitoring
 • Comfortmeting
 • Duurzaamheid meten

Projectfiche

Aard van het gebouw : Passief, CO2- en energieneutraal nieuwbouwkantoor

Oppervlakte : 1.120 m2

Bouwbudget : 1.830.000 €

Adres : Windekestraat 1, 3600 Genk

Ontwerpteam:
Bouwheer : Stebo vzw
Architect : Buro B
Speciale technieken, Duurzaam Bouwen, Energieadvies : Cenergie

Uitvoeringstermijn : 2009 – 2013

Laureaat Belgische Prijs voor Energie 2013

 

Nulenergiekantoor met geothermie (BEO) en betonkernactivering (BKA)

Stebo – Ondernemingsatelier ESV legde zichzelf een bijzonder hoog ambitieniveau op inzake duurzaam bouwen: de realisatie van een kantoorgebouw volgens de passiefhuisstandaard, dat bovendien CO2-neutraal is en voldoende hernieuwbare energie opwekt om haar volledige energiebehoefte (zowel gebouwgebonden als gebruikersgebonden) te dekken.

Cenergie (advies- en studiebureau), Buro B (architecten) en BDA (stabiliteit) werden geëngageerd om die ambitieuze doelstelling vorm te geven. De bouwheer koos ervoor om vanaf het begin Cenergie in te schakelen als adviseur duurzaam bouwen en conceptbewaker. Om er zeker van te zijn dat er geschikte uitvoerders konden gevonden worden, werd een aanbesteding uitgeschreven waarbij naast de inschrijvingsprijs ook een aantal kwalitatieve gunningscriteria werden gehanteerd.

Om de doelstellingen te kunnen behalen waren de uitgangspunten voor het ontwerp van het gebouw en de technieken de volgende:

 • Compacte bouw met gebruik van duurzame materialen: houtskelet met minerale wolisolatie voor gevels en hellende daken, resolisolatie voor vloeren en platte daken;
 • Geheel volgens noord-zuid oriëntatie: optimalisatie van het gebruik van natuurlijk daglicht;
 • Zonnedak (fotovoltaïsche installatie) geïntegreerd in het ontwerp produceert de nog resterende nodige elektriciteit (zowel gebouw- als gebruikersgebonden). Hierdoor wordt het gebouw energie- en CO2- neutraal;
 • Bereikbare thermische massa voor passieve koeling;
 • Beperken koellasten via o.a. zonwering.
 • Regenwaterrecuperatie voor de toiletten en installatie van een infiltratiebekken.

Als extraatje moest er een ‘slim’ demonstratieparcours uitgewerkt worden dat toeliet de duurzame technieken te bekijken en te ervaren hoe het is om in het kantoor van de toekomst te werken, dit alles zonder de medewerkers te storen.

De grootste uitdaging in het ontwerp was de strategie voor de koeling, zowel op het vlak van verbruik als comfort. Bij dit passiefkantoor werd gekozen voor een maximale toepassing van passieve koeltechnieken. Uit de energieconceptstudie bleek het concept met BKA (betonkernactivering) via een warmtepomp en boorgatenergieopslag (BEO) de meest interessante piste, en wel om volgende redenen:

 1. Eisen naar comfort en flexibiliteit zijn verzoenbaar met de principes van het concept van BKA;
 2. Dankzij het geïntegreerde PV-dak levert het gebouw voldoende elektriciteit voor de aandrijving van de warmtepomp;
 3. Boorgatenergieopslag in combinatie met warmtepomp en warmtewisselaar gekoppeld aan BKA is een zeer efficiënt systeem voor passieve koeling (zonder compressor) en verwarming.

Het unieke en innovatieve binnen dit concept:

 1. Eerste passiefkantoor met BKA in combinatie met BEO
 2. Aanzienlijke materiaalbeperking door geen back-up systeem te voorzien, in tegenstelling tot wat gangbaar is bij BKA in combinatie met BEO.

Het VITO heeft dit project geselecteerd (3 in heel Vlaanderen) om samen met het WTCB in een wetenschappelijke begeleiding te voorzien, om de totale duurzaamheid van het gebouw te monitoren, inzonderheid de toepassing van betonkernactivering , warmtepomp/passieve koeling. Binnen deze wetenschappelijke begeleiding wordt het gebouw ook gevalideerd ten opzichte van de volgende certificaties voor gebouwen:

 1. PHPP certificatie: passiefstandaard normalisatie
 2. 0-energiecertificatie: meet ook de eigen duurzame energieproductie in verhouding tot eigen verbruik
 3. BREEAM: internationale assessmentmethode rond totale duurzaamheid van het gebouw.