Comfortmeting

Uw gebouw is zopas voorlopig opgeleverd of al jarenlang in gebruik, maar er zijn klachten over het comfort. Cenergie voert zomer- en wintermetingen uit om het comfort te objectiveren, desgewenst in combinatie met een analyse van het energieverbruik. Zo kunt u uw aannemer of onderhoudsfirma om doelgerichte aanpassingen vragen.

Lees meer


Conditiestaatmeting

Onze expert bepaalt de conditie van uw installaties en/of gebouwschil op basis van de NEN 2767. Deze analyse laat toe om onderhouds- en investeringsbudgetten vast te leggen. Onze kennis inzake energiebesparing kan daar nog een extra-dimensie aan toevoegen: de mogelijke energiebesparing van de ingreep zelf.

Lees meer


Globale audit

Uw gebouw wordt grondig geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit resulteert in een gedetailleerd plan van aanpak met energiebesparende maatregelen en een kosten-batenanalyse voor de totaliteit van het gebouw en zijn installaties.

Lees meer


Audit grootverbruikers milieuvergunning

Een milieuvergunningsaanvraag voor niet-residentiële gebouwen van meer dan 3.500 m², gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat verplicht gepaard met een audit. Het doel van deze energie-audit is de meest rendabele maatregelen bepalen om het energieverbruik en de broeikasgasemissies te beperken.

Lees meer


Potentieelscans

Een complete audit lijkt u (voorlopig) niet opportuun? Onze specialisten maken ter plaatste een selectie van verder te onderzoeken maatregelen op basis van hun jarenlange ervaring. U krijgt een overzicht van de potentiële impact van deze maatregelen en desgewenst ook een actieplan om tot de uitvoering ervan over te gaan.

Lees meer


Thema audit

Als u al weet of vermoedt waar u de grootste besparingen kunt realiseren, beperken we de audit tot dit specifieke item (bv. verwarming). Dit resulteert in een gedetailleerd plan met energiebesparende maatregelen en een opbrengsten-uitgavenanalyse.

Lees meer


Verplichte audit volgens richtlijn 2012/B

De vertaling van de Europese richtlijn 2012/27/EU is verschillend in de 3 gewesten, maar de doelstelling blijft dezelfde: inzicht verschaffen in het energieverbruik en de mogelijke maatregelen in kaart brengen om dit verbruik te doen dalen. Cenergie helpt u om u in regel te stellen met deze wetgeving.

Lees meer