In het kader van Vlaanderen Circulair Open Call 2020 werkte Cenergie samen met Universiteit Antwerpen en Provincie Antwerpen een case studie uit “De circulaire school, klaar voor 2050”.

Samen met deze partners werkten we een langetermijnsvisie uit voor de scholen van de toekomst. Zowel de manier waarop les gegeven wordt in scholen ondergaat een transformatie, als het gebouw waarin les gegeven wordt. De veranderende manier waarop les wordt gegeven moet gedragen kunnen worden door het gebouw doorheen de tijd. Dit vraagt om een flexibele opstelling en aanpassing van het gebouw. Een circulaire benadering. Maar ook naast de lesuren kunnen schoolgebouwen meer betekenen voor de maatschappij en ten dienste staan van andere organisaties. Opdat ook deze partijen met variërende functies het schoolgebouw mogen ervaren als een aangename en gepast ondersteunende accommodatie, dient het gebouw flexibel te zijn in indeling. Maar wat dan met de gebouwtechnieken zoals verwarming, koeling en ventilatie?

In deze casestudie onderzochten we wat de implicaties van circulair bouwen zijn op vlak van HVAC. We werkten 2 HVAC concepten uit en toetsen deze af aan PTS Mechelen. Vervolgens werden deze concepten onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse (LCA en LCCA analyse door Universiteit Antwerpen) en teruggekoppeld aan de school. De resultaten van het onderzoek delen we binnenkort via Vlaanderen Circulair!

in samenwerking met