De bouw van de gloednieuwe Kindercampus “Theodoor” op de Brussels Health Campus van de Vrije Universiteit Brussel in Jette is afgerond. Dit voorjaar nam de basisschool alvast haar intrek in haar nieuwe lokalen. Vanaf deze zomer volgen de andere gebouwgebruikers.

In de nieuwbouw krijgen een kleuter- en lagere school, kinderopvang en naschoolse opvang een plek in hetzelfde gebouw, net zoals lokalen voor CAW Brussel, het consultatiebureau van Kind en Gezin en de Jetse scoutsgroep.

Cenergie vervulde, in opdracht van Cuyers & Q architecten, de rol van adviseur duurzaamheid en nam ook het energieconcept en het ontwerp van de speciale technieken op zich.

De campus maakt de ambitie van de VUB om een voorbeeldgebouw qua duurzaamheid te realiseren waar. Door toepassing van een passieve luchtdichte schil, een BEO-veld, Betonkernactivering, een ventilatiesysteem D en PV-panelen is een passief en energieneutraal gebouw gerealiseerd met uiterst duurzame en herbruikbare en gerecycleerde bouwmaterialen en een duurzaam waterbeheer.

Het nieuwbouwproject werd omwille van zijn duurzaamheid geselecteerd als “Voorbeeldgebouw” van de projectoproep 'Be Exemplary', georganiseerd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

>>Meer lezen over dit project

Toon projectfiche