CAW De Kempen Geel_Architects in Motion_Cenergie

De nieuwe Welzijnscampus in Geel, een gezamenlijk bouwproject van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen en stad Geel is officieel ingehuldigd.

In het gebouw van drie verdiepingen met opvallende glaspartijen vinden diverse Geelse welzijnsdiensten en hulpverleners van CAW een onderkomen. Ook stad en OCMW Geel beschikken er over een reeks ruimtes.

In opdracht van Architects in Motion werd in samenspraak met CAW De Kempen door Cenergie onderzocht hoe in het concept optimaal met energie en duurzaamheid kon omgegaan worden, zowel in het ontwerp zelf als in de keuze van de materialen.

Toon projectfiche