Cultuurpool Molenbeek Manchesterstraat

De industriële Molenbeekse erfgoedsite in de Manchesterstraat, waar ooit de suikerfabriek Graeffe gevestigd was, zal worden getransformeerd tot een artistieke en creatieve pool met kantoren, polyvalente zaal en kunstenaarsresidenties. Cenergie staat in voor het advies circulair bouwen, het ontwerp van de duurzame speciale technieken en de EPB-verslaggeving.

De bestaande industriële architectuur vormt een inspiratiebron voor het duurzame en circulaire ontwerp dat het circulaire karakter van de site beleefbaar wil maken. Door gebruik te maken van doelgerichte smart-tech oplossingen kan het comfort energiezuinig geoptimaliseerd worden zonder afbreuk te doen aan het karakter van de gebouwen.

In eerste instantie onderzocht Cenergie de haalbaarheid en het potentieel van verschillende circulaire acties. Hierbij werd vooral ingezet op behoud van aanwezige materialen en de maximale recuperatie ervan binnen het project. Na een grondige inventarisatie beschikt het ontwerpteam over een materialenbank, waarbij door een nauwkeurige afbraak de materialen ontgonnen worden die hergebruikt kunnen worden voor de nieuw te bouwen delen.

#Duurzaamheid #Circulariteit #Reconversie #Materialenbank #Hergebruiksinventaris #Erfgoed