Woonontwikkeling Gravenplein Beveren

Vanwege zijn doorgedreven duurzaam en circulair karakter verkoos het stadsbestuur van Beveren het voorstel dat het team CORES Development samen met B-architecten, LAND en Cenergie indiende voor het nieuwbouw woonproject aan het Gravenplein.

Een integrale benadering van waterbeheer en energie-efficiëntie vormt het uitgangspunt voor het ontwerp van de technieken. Het wooncomplex krijgt verwarming en koeling via een geothermisch systeem en het beheerst watergebruik en -verbruik zal een natuurlijk ecosysteem vormen door zowel voor regenwater als grijswater de natuurlijke kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

Ook rond circulariteit worden de nodige acties genomen. De tijdens de wedstrijd bepaalde ambitie zal opgevolgd worden aan de hand van C-CalC.

#Duurzaamheid #Circulariteit #geothermie #waterbeheer