Cenergie werkt samen met Provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen aan het onderzoeksproject "De circulaire school, klaar voor 2050".  Het doel is om de transitie naar circulaire scholenbouw te versnellen door een modelstrategie uit te werken om scholenbouw circulair aan te pakken en de langetermijnvisie ontwikkeld voor Provincie Antwerpen bij uitbreiding in heel Vlaanderen uit te rollen.

Het project "Circulaire school 2050" werd geselecteerd via een projectoproep gelanceerd door Vlaanderen Circulair ter ondersteuning van innovatieve bouwprojecten die de principes van circulair bouwen toepassen.

#CirculairBouwen #Scholenbouw #Vlaanderen Circulair