Onder de vorm van een raamovereenkomst doet de afdeling Bouwkunde van het agentschap Facilitair Bedrijf een beroep op de gebundelde expertise van het team "BC architecten, Cenergie, Ceraa en Rotor" voor advies en projectbegeleiding rond GRO en circulariteit.

De eerste taak van het raamcontract bestaat erin om de werven van HFB per fase op te volgen voor de aspecten GRO en/of de circulaire ambities. We zullen niet enkel controleren of uitgevoerd wordt wat vooropgesteld werd, maar we zullen onze expertise ook ter beschikking stellen om te adviseren over deelaspecten of bij te sturen waar nodig.

Een tweede taak is het verder ontwikkelen van GRO nu deze ook in de andere gewesten uitgerold zal worden. Op het programma staat onder andere het uitwerken van verbetervoorstellen, het bijwerken van checklists, maar ook het geven van opleidingen.

De laatste taak is consultancy over duurzaam en circulair bouwen. Dit kan zowel werf gerelateerd of meer algemeen naar werking zijn. Deeltaken zijn onder andere het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het testen van tools en het geven van infosessies.

Onze bureaus vullen elkaar perfect aan qua kennis inzake GRO en op het vlak van duurzaam en circulair bouwen. Een combinatie die een duidelijke meerwaarde vormt in het kader van deze opdracht. De eerste deelopdrachten zijn intussen vastgelegd en we staan allen te popelen om deze als team en onder de beste verstandhouding tussen HFB en andere betrokkenen uit te voeren.