Samen met partners uit de onderzoeks- en bedrijfswereld heeft Cenergie een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin onderzocht werd welke, op data gebaseerde, innovatieve diensten kunnen leiden tot beter beheerde gebouwen en services.

Via online bevragingen en individuele gesprekken werden verscheidene klanten bevraagd. Er is een grote interesse in diensten gebaseerd op gebouw-gerelateerde data. Meer in het bijzonder scoren de diensten onderhoudsmonitoring, prestatiemonitoring en energiebesparende inzichten en advies het hoogst.

Als resultaat van dit project zijn 5 “use cases” geïdentificeerd als potentiële en kansrijke projecten om de lessen uit dit project om te zetten in de praktijk. Twee van onze werven in uitvoering werden hiervoor weerhouden.

Deze haalbaarheidsstudie toont hoe Cenergie innovatieve oplossingen en ideeën vertaalt naar concrete diensten. Met de ontwikkeling van de 5 business cases zal een volgende belangrijke stap worden gezet in de richting van marktlancering.

Partners in dit project: Bao Living, June Energy, Calculus, Cenergie

Onderzoekspartners: VITO en WTCB