De Vrije Universiteit Brussel gunde aan consortium PRO-VUB, waarvan Cenergie deel uitmaakt, de studieopdracht voor een innovatiepartnerschap tussen VUB, Innoviris en het geselecteerde consortium. In dit consortium vinden we eveneens onze partners AAC architecture, Monument, Rotor en ASB.

Cenergie zal in dit onderzoeksproject kennis verlenen omtrent energie en duurzaamheid, vanuit onze ervaring en kennis die we dagdagelijks opdoen in renovatieprojecten. Het doel van dit onderzoeksproject kan op verschillende niveaus gesteld worden;

Enerzijds wordt een oplossing gezocht voor de renovatie van de Willy Van Der Meeren--studentenwoningen op de campus van de VUB. Anderzijds wordt er gezocht naar strategieën om dit proces toepasbaar te maken op elk modernistisch na-oorlogs gebouw in Brussel, en bij uitbreiding op het ganse Belgische na-oorlogse patrimonium. De woningen van Willy Van Der Meeren op de VUB site zijn een schoolvoorbeeld van het na-oorlogs modernistisch patrimonium en vormen daardoor een ideale case-study.

In deze studie zullen de studentenwoningen op de VUB-campus daadwerkelijk gerenoveerd worden volgens verschillende principes en zullen mock-ups gemaakt worden om innovatieve renovatieoplossingen te testen. Bij elke fase van dit project wordt teruggekoppeld naar het ruimere patrimonium en dit hoofdzakelijk om de weging van de factoren Energie, Duurzaamheid, Economie en Erfgoed te beoordelen. Aan het einde van dit onderzoek zal een leidraad voor renovaties van na-oorlogs erfgoed opgesteld worden, waarin zowel conservatieve als innovatieve werkwijzen kritisch beoordeeld worden. Deze leidraad zal bouwheren en ontwerpers helpen bij het maken van keuzes of het stellen van vragen, waardoor toekomstgerichte en duurzame renovaties kunnen ontstaan zonder daarbij belangrijke erfgoedwaarden uit ons patrimonium te verliezen.

Over dit onderzoeksproject kan je ook een videoreportage bekijken.