Cenergie begeleidt de integratie van vereisten voor bouwmaterialen in overheidsopdrachten.

De Belgische TOTEM-tool wordt de maatstaf voor een duurzame keuze van bouwmaterialen. Om de Brusselse openbare opdrachtgevers aan te moedigen om de tool in hun opdrachten te integreren, heeft Leefmilieu Brussel een beroep gedaan op Cenergie.

Dankzij haar lange ervaring in het ondersteunen van openbare aanbestedende diensten en haar gedetailleerde kennis van TOTEM, biedt Cenergie methodologische en technische ondersteuning aan openbare opdrachtgevers  en ontwerpteams. Deze zijn hierdoor beter voorbereid om van bij de start van hun project reeds rekening te houden met de milieuprestaties van de te gebruiken materialen en om, vanaf het ontwerp en tijdens hun implementatie, de milieueffecten van toekomstige gebouwen aanzienlijk te verminderen.

Toon projectfiche