Het voormalige Tolhuis aan de Sint-Pietersvliet werd vorig jaar omgevormd tot ‘The Beacon’, een zakencentrum voor innovatieve start-ups die werken rond het zogenaamde ‘Internet of Things’.

De technieken van het kantoorgebouw uit de jaren 80, voldoen niet meer aan de hedendaagse energie- en kwaliteitseisen van de nieuwe gebouwgebruikers. Cenergie kreeg de opdracht om, in samenspraak met de opdrachtgever, de beste technische oplossingen te zoeken voor de grondige renovatie van de HVAC installaties.

The Beacon is een realisatie van partners die werken rond innovaties op het vlak van slimme haven, slimme gebouwen en slimme mobiliteit zoals de stad Antwerpen, de haven, imec, de Universiteit Antwerpen en de technologiefederatie Agoria, en sinds kort ook Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding.

#Antwerp #ecosystem #smartcity #smartinnovation #thebeacon #smartrenovation