Cenergie streeft reeds jarenlang naar een zeer hoge kwaliteit van dienstverlening. Die kwaliteit is vanaf nu onderstreept door een nieuw kwaliteitslabel, het ISO-9001:2015 certificaat.

Het kwaliteitslabel ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en legt de nadruk op het hebben van een efficiënt gedocumenteerd kwaliteitssysteem en een professionele klantgerichte werking. Cenergie heeft het ISO-9001:2015 certificaat bekomen na een externe auditprocedure door Vinçotte.

Dit kwaliteitslabel is een duidelijke waardering voor de kwaliteit van het werk dat onze medewerkers dagelijks leveren. Nadat we in 2014 het Qfor kwaliteitslabel verworven hadden was het voor Cenergie al langer de wens om het ISO 9001 certificaat te behalen en een professioneel kwaliteitsbeleid nog verder te verankeren in onze organisatie.  We zien het certificaat als een bekroning van het engagement dat leeft onder de Cenergie medewerkers om de kwaliteitsvolle projecten af te leveren waar we trots op kunnen zijn.