De diensten van het OCMW en CAW Turnhout verhuisden naar de nieuwe Welzijnscampus op de site waar het oude fabrieksgebouw van Janssen Pharmaceutica stond.

Reeds kort voor het bouwverlof vond de officiële inhuldiging plaats van de nieuwe Welzijnscampus Dr. Constant Janssen die alle Turnhoutse werkingen van CAW De Kempen, sociale dienst OCMW Turnhout en het gemeenschappelijke welzijnsonthaal huisvest. Vanaf 3 september gingen de deuren ook open voor het publiek.

Met dank aan Architects in Motion voor de samenwerking. We zijn trots dat we het energieconcept van dit prachtige en op alle gebied duurzaam gebouw mochten ontwerpen.

Toon projectfiche