Sociale huisvestingsmaatschappij "De Ideale Woning" wil binnenkort een ontwerpwedstrijd lanceren voor zijn kantoren. Cenergie kreeg de vraag om met een KBA inzichtelijk te maken welk ambitieniveau haalbaar is om mee op te nemen in de ontwerpvraag.

Cenergie definieerde 3 scenario’s en voerde dynamische gebouwsimulaties uit om de energieverbruiken te bepalen. Voor deze scenario’s werden eveneens de kosten berekend zodat de terugverdientijd berekend kan worden.