Aquafin was op zoek naar een duurzame oplossing voor de huisvesting van zijn werknemers op de huidige site. De verbouwing of nieuwbouw moest passen in de bedrijfsfilosofie die draait rond medewerkers, omgeving, MVO en identiteit. Samen met B-architecten en Util koos Cenergie voor een circulaire aanpak van de site.

Het huidige hoofdgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met materialen die vrijkomen door de sloop van de andere twee structureel minder interessante gebouwen. Voor dit project stelde Cenergie reeds een pré-sloopinventaris op. C-CalC wordt gebruikt om de impact van hergebruik van verschillende materialen en keuzes in het ontwerpproces inzichtelijk te maken.

Toon projectfiche