Het auditseizoen is weer achter de rug. In het kader van de verplichte audit voor grote ondernemingen (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) en in het kader van het hernieuwen van een milieuvergunning (Brussel) werden de afgelopen weken rapporten afgewerkt voor o.a. Krinkels, Makro, de MIVB en de Vlaamse Overheid.

Vanwege de grote vraag zal er ook in de zomer verder gewerkt worden om al onze klanten tijdig hun audit te kunnen bezorgen.

De energieauditverplichting voor grote ondernemingen is verschillend in de 3 gewesten, maar de doelstelling blijft dezelfde: inzicht verschaffen in het energieverbruik en de mogelijke maatregelen in kaart brengen om dit verbruik te doen dalen.

Cenergie helpt u om uw bedrijf in regel te stellen met deze wetgeving.