Om het comfort en energieverbruik van een nieuw te bouwen gebouw te kunnen inschatten zijn dynamische simulaties nodig. In deze simulaties wordt het gebouw gemodelleerd en wordt een bezettingsgraad aangenomen.

Van het basismodel kunnen daarna verschillende alternatieven gemaakt worden zodat scenario’s om bijvoorbeeld de zon te weren vergeleken kunnen worden.

Maatregelen met een energetische impact kunnen op deze manier vergeleken worden naar de mogelijke energiebesparing en impact op comfort. Samen met de door Cenergie ingeschatte kosten krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van de investeringen, hun terugverdientijd en hun invloed op het comfort.

In het kader van BREEAM worden zulke simulaties gebruikt om het verschil met bouwen volgens de norm te onderbouwen en op deze manier de credits te staven.