In Turnhout zijn de bouwwerken aan de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen gestart.  Het nieuwbouwproject komt op de voormalige site van Janssen Pharmaceutica in de Stationstraat. 

Het ontwerpteam (Architects in Motion (AIM) – CENERGIE kreeg de opdracht een laag energie gebouw te ontwerpen binnen de financiële randvoorwaarden van CAW De Kempen.

De conceptstudie door Cenergie bepaalde hoe optimaal met energie en duurzaamheid kan omgegaan worden. Veel aandacht  gaat naar isolatie, compactheid, oriëntatie, en het materiaalgebruik dat bij voorkeur hernieuwbaar, streekeigen en gecertificeerd zal zijn.

In de loop van 2018 zullen er alle Turnhoutse werkingen van CAW De Kempen, de sociale dienst van OCMW Turnhout en het gemeenschappelijke Welzijnsonthaal worden gehuisvest. Het begin van de werken wordt gevierd met de officiële eerstesteenlegging op vrijdag 12 mei.

Toon projectfiche