Na technische studies in het kader van het ESCO traject van Infrax, werd Cenergie recent een meerjarige raamovereenkomst in het domein van HVAC en EPB gegund door Sibelga. Nu is daar ook nog een raamovereenkomst voor Eandis bijgekomen.

Het raamcontract voor Sibelga betreft het uitvoeren van energieaudits, het opstellen van engineeringdossiers, de opvolging van de werken en de EPB advisering.

Eandis gunde aan Cenergie de raamovereenkomst voor projectadvies, ontwerp en werfopvolging van HVAC projecten.