Een passende opvolging van uw energie- en waterverbruik maakt het mogelijk snel in te spelen op eventuele fouten of verliezen. De ervaring leert dat zo’n systematische opvolging 5 tot 10% besparing kan opleveren. Cenergie biedt u de aangepaste software om uw verbruik te monitoren, afwijkingen te rapporteren en voorspellingen uit te voeren.

Desgewenst kan u de opvolging ook aan Cenergie toevertrouwen die dan op gepaste tijdstippen rapport uitbrengt.

 

  Referenties